Zadania z klasy 1 LO

Ułóż wzory siarczanów(VI) :
a)cynku - .........
b)miedzi(III) - ...........
c)sodu - ............
d)żelaza(III) - .........
e)manganu(II) - ..........
f)chromu(III) - ..........

Ułóż po 6 wzorów soli:
a) magnezu
b) sodu
c) glinu

BARDZO PROSZĘ O ZROBIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO Z TYCH DWÓCH ZADAŃ!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T21:10:20+01:00
A)cynku - ZnSO₄
b)miedzi(III) - Cu₂(SO₄)₃
c)sodu - Na₂SO₄
d)żelaza(III) - Fe₂(SO₄)₃
e)manganu(II) - MnSO₄
f)chromu(III) - Cr₂(SO₄)₃

a) magnezu
Mg(NO₃)₂ - azotan (V) magnezu
Mg(CO₃)₂ - węglan magnezu
Mg(SO₃)₂ - siarczan (IV) magnezu
Mg₃(PO₄)₂ - ortofosforan (V) magnezu
MgCl₂ - chlorek magnezu
Mg(ClO₄)₂ chloran (VII) magnezu

b) sodu
NaNO₃ - azotan (V) sodu
Na₂CO₃ - węglan sodu
Na₂SO₃ - siarczan (IV) sodu
Na₃PO₄ - ortofosforan (V) sodu
NaCl - chlorek sodu
NaClO₄ - chloran (VII) sodu

c) glinu
Al(NO₃)₃ - azotan (V) glinu
Al₂(CO₃)₃ - węglan glinu
Al₂(SO₃)₃ - siarczan (IV) glinu
AlPO₄ - ortofosforan (V) glinu
AlCl₃ - chlorek glinu
Al(ClO₄)₃ - chloran (VII) glinu
1 5 1