Bardzo prosiłabym o pomoc , jak ktoś jest dobry z polskiego :):)Będę bardzo wdzięczna

JAN KOCHANOWSKI
Pieśń XXV

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tys fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k'woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k'woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
Z Twoich rąk wszelkie żwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!


POLECENIA
1.Wskaż i scharakteryzuj adresata utworu.
2.Wyjaśnij , w jaki sposób podmiot liryczny go przedstawia.
3.określ kim jest podmiot liryczny.
4.przedstaw obraz świata według podmiotu lirycznego (zgromadź przymiotniki,które posłużyły do jego opisu).
5.Jak sądzisz ,gdzie w tym świecie znajduje się miejsce dla człowieka?
6 porównaj obraz świata,człowieka i Boga przedstawiony w PieśniXXV z obrazem, który wyłania się z biblijnego Psalmu 19

zdjęcie do podpunktu 6 .


1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:32:16+01:00
1.Adresatem utworu jest Bóg, podmiot liryczny bezpośrednio się do niego zwraca w słowach "Czego chcesz od nas, PANIE ... " .

2.Odbiorca to Bóg. Bóg wszechmocny, wszechwiedzący. Jest Stwórcą, budowniczym i kreatorem. Jemu zawdzięczamy to, że jesteśmy na świecie i to, że ten świat jest taki piękny.

3.Podmiot liryczny to ludzie wierzący, którzy w swojej modlitwie dziękują Bogu za to, że stworzył ich i cały świat.

4.Cytaty :
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
Tobie k'woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k'woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.

Świat przedstawiony w wierszu jest posłuszny Bogu. Wszystko na tym świecie należy do niego. Świat ten jest idealny - każdy wie, gdzie jest jego miejsce i co należy do niego.


5.Człowiek w tym świecie jest częścią przyrody, także jest dziełem Boga. Jest właściwie ponad to wszystko, ponieważ Bód stworzył go na swoje podobieństwo. Człowiek powinien okazywać światu miłość. Powinien ją okazywać szczególnie swoim bliźnim - ponieważ oni także są dziełem boskim.
Przy otwarciu obrazka wyskakuje mi białe okno. Więc niestety, tylko w ten sposób mogę pomóc ;((
22 4 22