1. Wzor sumaryczny i polstrukturalny i podaj nazwe systematyczna kwasu karboksylowego majacego w czasteczce 4 atomy wegla.

2. rownanie reakcji kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu i podaj nazwe glownego produktu tej reakcji

Na dzisiaj potrzebuje :)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:10:23+01:00
1.
C₃H₇COOH - Kwas butanowy
CH₃ - (CH₂)₂ - COOH - Wzór półstrukturalny
2.
C₁₇H₃₅COOH + NaOH → C₁₇H₃₅COONa + H₂O
Produkt reakcji: stearynian sodu