1. W ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym nie zmienia się wektor... ?

2. Samochód porusza się z szybkością 25 m/s. Na drodze 40m jest hamowany i zmniejsza swoją szybkość do 20 m/s.
Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie zmienny, znaleźć przyspieszenie i czas hamowania.

3.Startujący samolot, po przebyciu ruchem jednostajnie przyspieszonym drogi 0,5 km na pasie startowym, osiągnął szybkość 50 m/s. Oznacza to, że jego przyspieszenie miało wartość?
Proszę o obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:36:03+01:00
Witaj

zad.1 Nie zmienia się wektor przyspieszenia
zad.2 dane: v1=25m/s v2= 20m/s s=40m
szukane: a,t
v2 = v1 - at oraz s = v1*t - 0,5at^2 , ale aby uprościć obliczenia
at = v1 -v2 = 5m/s a = 5/t wtedy 40 = 25t - o,5*[5/t]*t^2 = 25t - 2,5t = 22,5t czyli 40 = 22,5t czyli t = 40/22,5 = 1,78s. Czas t można obliczyć z vśr
vśr = [v1+v2]/2 = 22,5m/s i wtedy t = s/vśr = 40m/22,5m/s = 1,78s

a = 5m/s/t = 5/1,78 = 2,81m/s2 i jest to opóźnienie.Przysp.= - 2,81m/s2

zad.3 Ruch jednost.przysp. bez pr.pocz. vo = 0
v = at czyli t = v/a oraz s = 0,5gt^2 skąd s = 0,5*[v^2]/a
a = v^2/2s = 2500m2/s2/ 1000m = 2,5m/s2
pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1