Prędkość wody w rzece względem brzegów wynosi 2 m/s, a prędkość płynącej łódki względem wody wynosi 6 m/s. Ile wynosi wartość prędkości łódki względem brzegów płynącej pod prąd i z prądem rzeki? Ile razy czas przebycia pewnej odległości względem brzegów przez łódkę pod prąd rzeki będzie dłuższy niż czas przepłynięcia tej samej odległości z prądem rzeki? (Wypisz dane szukane i rozwiązanie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:02:02+01:00
Dane:
V rzeki=2m/s
V łódki=6m/s
szukane:
V z prądem=?
V pod prąd =?
t pod prąd :t z prądem

V z prądem=V rzeki + V łódki
V pod prąd=V łódki- V rzeki

jeśli droga w obu przypadkach ma być taka sama to
korzystamy ze wzoru V=S/t z tego t=S:V
a więc t pod prąd : t z prądem
S/(V łódki-V rzeki) : S/( V łódki + V rzeki)
(V łódki + V rzeki):(V łódki -Vrzeki)
(6m+2m): (6m-2m)
8m:4m=2
odp:czas jest większy pod prąd 2 razy.
11 4 11