Napisz jeszcze raz poniższe zdania, usuwając z nich błedy.

1. Stalin udzielił wydatnej pomocy wojskowej powstaniu warszawskiemu. .................................................
2. W 1945r. na konferebncji w Jałcie, przywódcy związku radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski ustaliły przesunięcie polskich granic na zachód.......................................................... .
3.Stalinizm w Polsce trał w latach 1970-1981. ......................
4. Gospodarka centralnie planowana pozwoliła na swobodny przemysłu, handlu i rolnictwa.
5. "Solidarność" Powstała po stłumieniu przez wojsko demonstracji ulicznych w Poznaniu w 1956r.
6. 13 grudnia 1981r. generał Wojciech Jaruzelski zgłosił kandydaturę przywódcy "Solidarności" , Lecha Wałęsy do Pokojowej Nagrody Nobla.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:19:09+01:00
1. Stalin nie udzielił wydatnej pomocy wojskowej powstaniu warszawskiemu.
2. W 1945r. na konferencji w Jałcie, przywódcy związku radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii ustaliły przesunięcie polskich granic na zachód
3.Stalinizm w Polsce trał w latach 1946-1953.
4. Gospodarka centralnie planowana nie pozwoliła na swobodny przemysłu, handlu i rolnictwa.
5. "Solidarność" powstała w 1980r. jako reakcja na coraz gorszą sytuację w państwie
6. 13 grudnia 1981r. generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny
112 3 112