Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:17:43+01:00
Epitet - przydawka przymiotnikowa , wyraz stanowiacy okreslenie danego rzeczownika , uwydatniajacy wlasciwosci przedmiotu lub stosunek mowiacego do tego przedmiotu

porównanie - wyrazenie jezykowe , figura stylistyczna skladajaca sie z dwoch czesci porownywalnych i wyrazu porownywalnego np; jak , jakby , na ksztalt

anafora - figura retoryczna polegająca na powtarzaniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kolejnych zdań

animizacja - nadawanie przedmiootm nieozywionym , zjawiskom , pojeciom abstrakcyjnym cech istot zywych

presonifikacja - nadawanie przedmiotom martwym , zwierzetem lub pojeciom
abstrakcyjnym cech ludzkich , przedstawianie pojec przy pomocy postaci ludzkich

apostrofa - uroczysty , bezposredni zwrot do adresata ,

pytanie retoryczne - sformułowanie pytania nie w celu uzyskania odpowiedzi, ale zasygnalizowania wątpliwości

metafora - figura stylistyczna ktorej istota jest laczenie slow w taki sposob ze co najmniej jedno z nich uzyskuje nowe , przenosne znaczenie

peryfraza - omówienie, zastąpienie nazwy zjawiska przez jego rozbudowane opisanie
10 3 10
epitet - przydawka przymiotnikowa , wyraz stanowiacy okreslenie danego rzeczownika , uwydatniajacy wlasciwosci przedmiotu lub stosunek mowiacego do tego przedmiotu

porównanie - wyrazenie jezykowe , figura stylistyczna skladajaca sie z dwoch czesci porownywalnych i wyrazu porownywalnego np; jak , jakby , na ksztalt

anafora - figura retoryczna polegająca na powtarzaniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kolejnych zdań

animizacja - nadawanie przedmiootm nieozywionym , zjawiskom , pojeciom