Bardzo prosiłabym o pomoc , jak ktoś jest dobry z polskiego :):)Będę bardzo wdzięczna

JAN KOCHANOWSKI
Pieśń XXV

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tys fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k'woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k'woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
Z Twoich rąk wszelkie żwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!


POLECENIA
1.Wskaż i scharakteryzuj adresata utworu.
2.Wyjaśnij , w jaki sposób podmiot liryczny go przedstawia.
3.określ kim jest podmiot liryczny.
4.przedstaw obraz świata według podmiotu lirycznego (zgromadź przymiotniki,które posłużyły do jego opisu).
5.Jak sądzisz ,gdzie w tym świecie znajduje się miejsce dla człowieka?
6 porównaj obraz świata,człowieka i Boga przedstawiony w PieśniXXV z obrazem, który wyłania się z biblijnego Psalmu 19

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:58:10+01:00
Adresatem jest Pan Bóg.Autor opisuje Go jako szlachetną i bardzo dobrą osobę.
Pisze o Nim ż e stworzył wszystko co na Ziemi jest.Nadawca tego utworu dziękuje mu za to wszystko.
Podmiot liryczny przedstawia Boga jako osobe wszechmocną i bardzo miłosciwą.
Podmiot liryczny jest to osoba , która dziekuję Bogu za wszystko co zrobił dla ziemi i dla Zycia ludzi.MOwi on w języku wszystkich ludzi, czyli jest ich przedstawicielem.
Podmiot liryczny przedstawia świat jako coś pięknego niepowtarzalnego, coś czemu nic nie może się rownać.
Wskazuja na to powyż sze przymiotniki rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, wdziecznym, nieobeszłej, przystojniejszej.
Miejsce dla człowieka na tym świecie moim zdaniem jest wszędzie, bo świat jest tutaj opisany bardzo pięknie. A świat jest przecież stworzony dla ludzi, aby na nim żyli.