Odpowiedzi

2010-02-02T21:22:40+01:00
1.nastąpienie wyraźnego ożywienia gospodarczego - rozwój większych miast [np. Warszawa];
2.wzrosły obroty handlowe Rzeczypospolitej z innymi krajami, w większych ilościach szło w świat polskie zboże, bydło, len i wiele innych towarów;
3.wybudowano kanały łączące żeglugę śródlądową z żeglugą morską;
4.ujednolicono wagi i miary;
5.zniesiono prywatne cła na terenie kraju;
6.rozpoczęto porządkowanie miast królewskich;
7.waluty - w obieg weszły nowe monety [do tej pory w obiegu były fałszywe, wprowadzone przez króla Prus];
8.ograniczono liberum veto [nie obowiązywało przy omawianiu spraw gospodarczych]
posłom pozwolono głosować zgodnie ze swoją wolą, nawet wbrew instrukcjom sejmikowym ;D
1 5 1