ZAD1. Dwusieczna kąta ostrego w trójkącie prostokątnym tworzy z przeciwprostokątną kąt 24°.Oblicz miary kątów tego trójkąta.
ZAD2. W trójkącie ABC dane są:miara kąta BAC równa 80° oraz miara kąta ACB równa 56°.Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w punkcie D.Oblicz miary kątów trójkątów ABD i ACD.
ZAD3. W trójkącie ABC dane są:miara kąta BAC równa 10° oraz miara kąta ACB równa 140°.Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w punkcie D.Oblicz miary kątów trójkątów ABD i ACD.
ZAD4. W trójkącie ABC dane są:miara kąta BAC równa α oraz miara kąta ACB równa β.Dwusieczna kąta BAC przecina bok BC w punkcie D.Oblicz miary kątów trójkątów ABD i ACD.


Proszę o rozwiązania(działania).Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:24:13+01:00
Zad1. 48, 90, 42
zad2
ACD 40, 56, 84
ADB 40, 96, 44
zad3
ACD: 5,140,35
ABD:5,30,145
zad4
ACD: 1/2α,β,180-(1/2α+β)
ABD: 1/2α,180-(α+β),180-(180-(α+β))
2 1 2