Odpowiedzi

2010-02-02T21:26:19+01:00
W chwili śmierci, cesarz Walentynian III nie miał legalnego następcy, co otwierało drogę do przewrotów i uzurpacji. Wandalowie, związani układami z Walentynianem III, najechali po jego śmierci Rzym (w roku 455), a nowy cesarz, Petroniusz Maksymus, został zlinczowany przez tłum po dwóch miesiącach panowania.

żródło: http://historia.gazeta.pl/historia/1,98747,6518620,Upadek_cesarstwa_zachodniorzymskiego.html
1 1 1
2010-02-02T21:35:18+01:00
Niektóre przyczyny:
-napór obcych plemion barbarzyńskich
-wojny domowe
-zatrucia ołowiem
-brak ochrony granic
-W V w. plemiona germańskie zajeły znaczne obszary zachodniego cesarstwa i zaczeły towrzyć własne królestwa
1 5 1
2010-02-02T21:47:05+01:00
Przyczyny kryzysu cesarstwa zachodniotrzymskiego:
-długie okresy nieurodzaju
-epidemie
-wojny
Doprowadziło to do spadku liczby ludności a zarazem mniejszych podatków wpływających do państwa
410r. - Wizygoci napadają i niszczą Rzym
395r.- utrwalenie podziału na cesarstwa wschodnio- i zachodniorzymskie
476r.- zdetronizowanie ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa
Odesłanie insygniów cesarskich do Konstantynopola
476r. - data ta jest uznawana przez większość historyków za koniec starozytności


To moja notatka z lekcji, mam nadzieję, że się przyda;)
1 4 1