Zad 1.
Przeczytaj poniższą ciekawostkę :
a) Zapisz za pomocą potęgi liczby dziesięć liczby :
sto googol , milion googoli , jedna tysięczna googola i googol googoli .
b)Ile razy liczba miliard miliardów jest mniejsza od googola ?

zad 11 .
Szacuje się , że na świecie żyje około 10¹⁸ owadów . Ludzi na świecie jest około 6,6 mld. Zakładając że przeciętny owad waży 0,1 g a przeciętny człowiek 50kg , oblicz :

a ) czy wszystkie owady razem ważą więcej niż wszyscy ludzie ?
b) Ile kilogramów owadów przypada średnio na jednego człowieka ?

zad 12 .

Spośród polskich jezior najwięcej wody zawiera jezioro Mamry - ok . 1 km³ . Woda zawarta w dużej chmurze ma masę ok . 10⁹ kg . Ile takich chmur powstało by , gdyby wyparowała cała woda z jeziora Mamry ?

1

Odpowiedzi

2009-10-06T20:00:52+02:00
Zadanie 11.
A)
Liczba owadów - 10¹⁸ = 10000000000000000000
Waga jednego owada - 0,1g
Waga owadów - 1000000000000000000g = 1000 000 000 000 000 kg = 1000 000 000 000 t
Liczba ludzi - 6,6 mld = 6600000000
Waga jednego człowieka - 50 kg
Waga ludzi - 6600000000kg * 50kg = 330000000000kg = 330 000 000t
1 000 000 000 000 > 330 000 000
Wszystkie owady ważą więcej niż wszyscy ludzie.

B)
1 000 000 000 000 000 kg : 6 600 000 000 ≈ 166 666
Średnio na jednego człowieka przypada 166 666 kg owadów.
3 3 3