Odpowiedzi

2010-02-02T21:25:45+01:00
EPIKA
świat przedstawiony epiki zawiera wszystkie zdarzenia i elementy rzeczywistości odnoszące się do bohaterów utworów,
narracja to wypowiedź narratora, może być trzecioosobowa (narrator poza światem przedstawionym) lub pierwszoosobowa (narrator jest częścią świata przedstawionego),
o świecie przedstawionym w utworze opowiada narrator, czyli fikcyjna osoba.

Gatunki epickie:
nowela
opowiadanie
powieść
anegdota
bajka
epopeja
legenda

LIRYKA
świat przedstawiony wyłania się z monologu lirycznego, jest to świat wewnętrznych przeżyć, uczuć i refleksji,
monolog liryczny to samodzielna wypowiedź podmiotu lirycznego
podmiot liryczny (inaczej \"ja\" liryczne) to osoba fikcyjna wypowiadająca swoje przeżycia i doznania, nadawca monologu wewnętrznego.

Gatunki liryczne:
elegia
fraszka
hymn
oda
pieśń
sonet
tren

DRAMAT
świat przedstawiony tworzą bohaterowie swoimi wypowiedziami i działaniami, głównym składnikiem tego świata jest akcja
dialog jest obok monologu podstawową formą wypowiedzi w utworze dramatycznym, monolog jest dłuższą wypowiedzią jednej postaci,
ograniczona rola podmiotu literackiego, bohaterowie wypowiadają się w sposób bezpośredni, brak pośrednika między autorem a odbiorcą.

Gatunki dramatyczne:
dramat właściwy
komedia
tragedia

Gatunki mieszane to gatunki te łączą cechy różnych rodzajów literackich:
ballada
dramat romantyczny
satyra
poemat dygresyjny
poemat heroikomiczny
powieϾ poetycka
1 5 1
2010-02-02T21:45:23+01:00
1. Epika - rodzaj literacki pisany wierszem lub prozą, narrator opowiada o fikcyjnym świecie przedstawionym, o zdarzeniach nieprawdopodobnych, zmyślonych, nierealnych.

Gatunki:
- mit - opowieść o stworzeniu świata, bogach, herosach i ich życiu.
- baśń - posiada zazwyczaj treść fantastyczną, bohaterowie walczą z siłami nadprzyrodzonymi, występują w niej przedmioty, wydarzenia, sytuacje fantastyczne.
- opowiadanie - posiada jednowątkową fabułę, występują postacie drugoplanowe, opisy i refleksje, często ujawnia się narrator
- nowela - krótki utwór z wyraziście zarysowaną akcją, w której rozstrzygają się losy bohatera, niewielka ilośc bohaterów.
- powieść - wielowątkowość, duża ilość wątków, postaci, swobodna kompozycja, szeroka przestrzeń czasowa.

2. Liryka - podmiot liryczny wyraża swoje uczucia, doznania, przeżycia i refleksje.

Gatunki:
- hymn - pieśń pochwalna, uroczysta i podniosła, sławiąca bóstwa, bohaterskie czyny.
- tren - posiada treśc żałobną, wysławiający zalety i zasługi osoby zmarłej.
- pieśń - utwór poetycki, ściśle powiązany z muzyką, przeznaczone do śpiewu.
- fraszka - krótki utwór liryczny o żartobliwej treści.
- sonet - składa się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowersowe (o charakterze narracyjnym) i dwie zwrotki trzywersowe (filozoficzno-refleksyjne).

3. Dramat - przeznaczony do wystawienia na scenie, podział na akty, sceny i odłony, fabuła rozwija się poprzez dialogi i monologi bohaterów.

Gatunki:
- tragedia - oparty na nierozwiązalnym konflikcie, który doprowadza do katastrofy (śmierć głównych bohaterów).
- komedia - obejmuje utwory o pogodnej tematyce i zywej akcji, zazwyczaj szczęśliwe zakończenie.
- opera
1 5 1