Odpowiedzi

2010-02-02T21:38:58+01:00
Plemiona Gotów, Longobardzkie, Burgundzkie, Wandalskie
2010-02-02T21:41:17+01:00
GALIA - PLEMIONA CELTYCKIE (DZISIEJSZA FRANCJA)
GRECJA - BAŁK. PAŃSTWA-MIASTA (CZ.IMP. ALEKSANDRA)
SARMACI - LUD ZE WSCHODNIEJ EUROPY
EGIPT - PAŃSTWO FARAONÓW, CZĘŚĆ IMP. ALEKSANDRA
PARTIA - NAJWIĘKSZY WSCHODNIOAZJATYCKI WRÓG RZYMU
BRYTANIA - PLEMIONA CELTYCKIE NA WYSPACH BRYTYJSKICH
GERMANIA - PLEMIONA GERMAŃSKIE (NP: FRANKOWIE)
HUNOWIE - EUROAZJATYCKIE PAŃSTWO (ZA ATTYLI)