Odpowiedzi

2010-02-03T12:22:37+01:00
KAMPANIA WRZEŚNIOWA:

- 1.IX.1939r - najazd Niemiec na Polskę, pierwsze bomby zrzucone na wieluński szpital i Westerplatte przez pancernik Schelswig–Holstein. Polacy bronili się wzdłuż rzeki Wisły i Warty, owa obrona polegała na ściśle współpracujących ze sobą armii i korpusów posiłkowych: armia Poznań, Pomorze i Modlin.
- 3.IX.1939r - wojna francusko-niemiecka, tzw. "dziwna wojna". Dzieje się tak na skutek braku jakichkolwiek działań ze strony francuzów.
- 8.IX.1939r - Niemcy pod Warszawą, ostrzeliwują miasto.
- 9-12.IX.1939r - bitwa nad Bzurą, walczy armia: Poznań i Pomorze pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby.
- 12.IX.1939r - Francja i Anglia ostatecznie rezygnują z planów dotyczących udzielenia pomocy Polakom.
- 17.IX.1939r - zgodnie z traktatem Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona wkracza na Ziemie Polskie aby odpowiednio zabezpieczyć swoje łupy. Zajmują Wilno, Grodno i Lwów.
- 18.IX.1939r - Rząd Polski opuszcza ojczyznę, udając się do Rumunii.
- 28.IX.1939r - kapitulacja Warszawy. Podział Ziem Polskich pomiędzy Niemców, a Rosjan. Granica przebiega wzdłuż lini: Pisa–Narew-Bug–Wisłoka-San.
- 29.IX.1939r - kapitulacja twierdzy Modlin.
- 2.X.1939r - kapitulacja wojsk broniących Helu.
- 2-5.X.1939r - bitwa pod Kockiem, walczy Samodzielna Grupa Operacyjna-Polesie pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga.
10 3 10