1.Oblicz długość boku trójkąta równobocznego którego wysokość wynosi : √3cm ,√12cm, 6cm, 1,5 cm


2.Oblicz wysokość trójkata równobocznego więdząc, że pole kwadratu zbudowanego na jego boku są równe

1dm kwadratowy, 25 cm kwadratowych, 144 decymetry kwadratowe

proszę o pomoc! :(

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:45:34+01:00
1.Oblicz długość boku trójkąta równobocznego którego wysokość wynosi :

h=a√3/2
h=√3cm
a√3/2=√3 /*2
a√3=2√3 /:√3
a=2cm


h=a√3/2
h=√12cm
a√3/2=√12 /*2
a√3=2√12 /:√3
a=2√12/√3
a=2*√4*√3/√3
a=2*2
a=4cm


h=a√3/2
h=6cm
a√3/2=6 /*2
a√3=12 /:√3
a=12/√3 *√3/√3
a=12√3/3
a=4√3 cm


h=a√3/2
h=1,5 cm
a√3/2=1,5 /*2
a√3=3 /:√3
a=3/√3 *√3/√3
a=3√3/3
a=√3 cm2.Oblicz wysokość trójkata równobocznego więdząc, że pole kwadratu zbudowanego na jego boku są równe

Pkw-pole kwadratu

Pkw=a²
P=1dm²
a² =1
a=1dm
h=a√3/2
h=√3/2 dm


Pkw=a²
P=25cm²
a²=25
a=5cm
h=a√3/2
h=5√3/2 cm


Pkw=a²
P=144dm²
a²=144
a=12
h=a√3/2
h=12√3/2
h=6√3 dm