Proszę o pilne przetlumaczenie....(tylko nie z tlanslatora)
The tour begins with three days in New York City,the largest and busiest city in the USa.You can see the Statue of Liberty,visit the city's museums and spend an evening at Carnegine Hall,one of the best concert halls in the wold.The city has a rich and varied culture,so there is plenty to see and do.


In washington DC,capital of the USA,you will tour the White House,the most famous building in the city and home to the president.You will also visit Georgetown,the oldest neighbourhood in Washington DC.For history lovers,Washington DC has mote than 300 memorials and statues,and there are several museums in thr Federal Triangle,which is the largest complex of public buildings in the city.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:47:54+01:00
Wycieczka trwa 3 dni w Nowym Yorku, największym i najbardziej zatłoczonym mieście w USA. Możesz zobaczyć Statuę Wolności, odwiedzić muzea w mieście i spędzić wieczór w Carnegine Hall, jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie. Miasto ma bogatą i różną kulturę, więc jest tu mnóstwo do zobaczenia i robienia.

W Waszynktonie, stolicy USA, możesz odbyć wycieczkę {nie wiem jak to poprawnie napisać} po Białym Domie, najsławniejszym budynku w mieście i domie prezydent. Możesz także odwiedzić Georgetown, najstarszego sąsiada Waszynktonu. Dla miłośników historii, Waszynkton ma więcej niż 300 pomników i statuł, jest tu także kilkanaście muzeum w Federal Triangle, co jest największym kompleksem publicznych budynków w mieście.


{pzdr ;)}
2010-02-02T21:51:01+01:00
Wycieczkę rozpoczyna się trzema dniami w Nowym Jorku, największym i najbardziej ruchliwym mieście w USA.
Zobaczysz statuę wolności, odwiedzisz miejskie muzea i spędzisz wieczór w Carnegine Hall, jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie. Miasto ma bogatą i różnorodną kulturę, więc jest dużo do zobaczenia.

W Waszyngtonie, stolicy USA, Będzie wycieczka do Białego Domu, najbardziej znanego budynku w mieście i domu prezydenta.
Odwiedzisz również Georgetown najstarszą dzielnicę w Waszyngtonie, lubianą przez historyków. Waszyngton ma ponad 300 pomników i rzeźb, istnieje także kilka muzeów w Federal Triangle, największym kompleksem użyteczności publicznej.