Pomożecie????To na jutro!!!!

1)Co to sa mniejszości narodowe??
2)Ile i jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały Polske w 1931.r.??
3)Jakie mniejszości i ile zamieszkują Polske współczeście w 2002.r.??
4)Co to sa mnijszości Etnicze i jakie są w Polsce??
5)Jakie prawa mają mniejszości w Polsce??

1

Odpowiedzi

2010-02-02T23:57:05+01:00
1. W większości krajów mieszkają ludzie różnego pochodzenia. Wspólnie z narodem, który na okreśłonym terytorium dominuje, żyją również mniej liczne grupy ludności pochodzące z innych rejonów świata. Tworzą one mniejszości narodowe. Są wśród nich osoby przybyłe do danego kraju niedawno oraz takie, które mieszkają w nim od pokoleń.

2. Mniejszości narodowe zamieszkujące w Polsce w 1931r.:
a) Ukraincy (14%)
b) Żydzi (9%)
c) Białorusini (5%)
d) Niemcy (2%)
e) pozostali (1%)

3. Mniejszości narodowe zamieszkujące w Polsce w 2002r.:
a )Niemcy (1.05%)
b) Ukraincy ( 0.65%)
c) Białorusini (0.65%)
d) Litwini (0.06%)
e) pozostali (0.59%)

4.Oprócz mniejszości narodowych w danym kraju mogą występować mniejszości etnicze. W Polsce to np. Tatarzy, Łemkowie. Mniejszości takie zachowują kulturową odrębność wobec reszty społeczeństwa- podtrzymują charakterystyczne zwyczaje, mówią innym językiem. Jednocześnie stanowią częsć narodu. Przynależnośc do mniejszości etniczej nie wyklucza zatem poczucia tożsamości narodowej.

5.Przedstawiciele mniejszości narodowych i etniczych mają w Polsce takie same uprawnienia, jak pozostali obywatele. Dodatkowo mogą dbac o zachowanie własnej odrębności. Służą temu prawa polityczne.

Prawo do zachowania i rozwijania swojej tradycji
Prawo do posługiwania się własnym językiem.
Prawo do wyznawania własnej religii.