Odpowiedzi

2010-02-03T00:22:29+01:00
W punktach 1. będzie wszystko, co dotyczy pierwiastka 1. itd.
pierwiastek:
1. lit (Li)
2. azot (N)
3. magnez (Mg)
4. glin (Al)
5. fosfor (P)
Masa atomowa (A), liczba porządkowa (Z):
1. A = 7, Z = 3
2. A = 14, Z = 7
3. A = 24, Z = 12
4. A = 27, Z = 13
5. A = 31, Z = 15
protony (p), neutrony (n), elektrony (e):
1. p = 3, n = 7 - 3 = 4, e = 3
2. p = 7, n = 14 - 7 = 7, e = 7
3. p = 12, n = 24 - 12 = 12, e = 12
4. p = 13, n = 27 - 13 = 14, e = 13
5. p = 15, n = 31 - 15 = 16, e = 15
Położenie - grupa (gr.), okres (okr.)
1. gr. 1 (Ia), okr. 2
2. gr. 15 (Va), okr. 2
3. gr. 2 (IIa), okr. 3
4. gr. 13 (IIIa), okr. 3
5. gr. 15 (Va), okr. 3
Konfiguracja elektronowa:
1. K2L1
2. K2L5
3. K2L8M2
4. K2L8M3
5. K2L8M5
1 5 1