Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wskaż, które z praw przysługujących mniejszościom narodowym zostały w poniższych sytuacjach złamane. Pamiętaj, że członkom mniejszości przysługują te same uprawnienia, co innym obywatelom.

Sąd najwyższy państwa X nie uznał odwołania przedstawicieli mniejszości narodowej i utrzymał w mocy decyzje sadu wojewódzkiego który odmówił rejestracji stowarzyszenia osób należących do tej mniejszości.Sad uznał ze organizacja wyraża interesy narodowe obce większości społeczeństwa.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T20:50:49+01:00
prawo do ośrodka odwoławczego
1 1 1