Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wskaż, które z praw przysługujących mniejszościom narodowym zostały w poniższych sytuacjach złamane. Pamiętaj, że członkom mniejszości przysługują te same uprawnienia, co innym obywatelom.

Sąd najwyższy państwa X nie uznał odwołania przedstawicieli mniejszości narodowej i utrzymał w mocy decyzje sadu wojewódzkiego który odmówił rejestracji stowarzyszenia osób należących do tej mniejszości.Sad uznał ze organizacja wyraża interesy narodowe obce większości społeczeństwa.

1

Odpowiedzi

2010-02-02T21:48:42+01:00
1. Prawo do stowarzyszania się.
2. Prawo do środka odwoławczego.
3. Prawo do obywatelstwa.
4. Prawo do dobrego i normalnego życia.

____________
Takie zauważyłam , może wszystkich praw obywatelskich nie znam ale te są napewno złamane . I to chyba powinny być wszystkie.