DAM "NAJLEPSZĄ"

ZADANIE 1.
Podkreśl prawidłowe słowo i przetłumacz zdania.

1. He TOOK/PASSED the test beacause he worked hard.
2. Gill is LEARNING/STUDYING Architecture at university.
3. He does good JOB/WORK.
4. Doctors look after SICK/ILL people.

ZADANIE 2.
Uzupełnij poniższe dialogi wybierając:
will, won't, is going to, am going to
I przetłumacz zdania.

A: Your appointment is at nine tomorrow morning.
B: Don't worry. I ... be late.

A: I'm hungry.
B: I ... make an omellette for you.

A: Your shirt is dirty.
B: I know. I ... wash it later.

A: Why is Steve wearing his shorts?
B: He ... play football with Bill.

A: Did you post those letters this morning?
B: Oh, I forgot! I ... post them tomorrow.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T21:59:37+01:00
1. Zdał egazmin, ponieważ pracował cięzko (PASSED)
2. Gill studiuje architekture na uniwersytecie (STUDYING)
3. On robi dobrą prace (JOB)
4. Doktor opiekuje się chorymi ludźmi (ILL)

1. WON'T
2. AM GOING
3. WILL
4. IS GOING
5. WILL

Błędów nie powinno być, ale aż tak pewna nie jestem
2010-02-02T22:08:42+01:00
Zad.1
1.PASSED
On zdał test, ponieważ ciężko pracował
2.STUDYING
Gill studiuje architekturę na uniwersytecie
3.WORK
He wykonuje dobrą pracę
4.ILL
Doktor opiekuje się chorymi ludźmi.
Zad.2
1.won't
A:Twoje mianowanie jest jutro rano o dziewiątej
B:Spokojnie. Nie spóźnię się
2.am going to
A:Jestem głodny.
B:Zrobię omleta dla Ciebie.
3.will
A:Twoja koszulka jest brudna.
B:Wiem. Wypiorę ją później.
4. is going to
A:Dlaczego Steve nosi jego szorty?
B:On będzie grać w piłkę nożną z Billem.
5.am going to
A:Wysłałeś list dzisiaj rano?
B:Oh, zapomniałem. Wyślę go jutro.