Blagam o pomoc oddałam moje wszystkie punkty...

1. W rozsypance literowej zostały ukryte nazwy czterech typów lasów występujących na terenie Puszczy Białowieckiej. Odszukaj je i zakleśl. Pozostałe litery czytane rzędami utworzą hasło.O G R Ą D Y C H R Ł Ę G I O N
B O R Y A Ś C M I E S Z A N E
I S B O R Y Ł A S O S N O W E

Hasło : ............................................ polega na tym że ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3

Odpowiedzi

2010-02-02T22:03:02+01:00
Grądy
łęgi
bory mieszane
bory sosnowe

H: Ochrona ścisła polega na tym, że człowiek nie ingeruje w naturalne procesy i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi.
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:03:58+01:00
GRĄDY łĘGI
BORY MIESZANE
BORY SOSNOWE

Hasło : ...OCHRONA ŚCISŁA ........... polega na tym ze całkowicie zabrania sie pozyskiwania, przemieszczania, niszczenia i zabijania określonych zwierząt, roślin i grzybów.
15 4 15
2010-02-03T00:31:39+01:00
Hasło;Ochrona ścisła polega na całkowitym zakazie pozyskiwania, przemieszczania, niszczenia i zabijania określonych zwierząt, roślin i grzybów.

wykreśl:grądy,łęgi,bory,mieszane,bory,sosnowe
:)
15 3 15