Odpowiedzi

2010-02-02T22:01:45+01:00
Ma morał, występują w niej najczęściej zwierzęta, występuje uosobienie czyli np. drzewo zachowuje się jak człowiek czyli mówi itp. uczy nas czegoś
2010-02-02T22:02:28+01:00
1Baśń jest utworem nasyconym cudownością związaną z wydarzeniami magicznymi.
2Ukazuje ona dzieje ludzkich bohaterów swobodnie przekraczających granice między światem poddanym motywacjom realistycznym a sferą działania sił nadnaturalnych.
3Fantastyczny świat baśni jest zaludniony krasnoludkami, skrzatami, czarownicami, wróżkami, dobrymi i złymi duchami, królewiczami, rycerzami.
4Konstrukcja zdarzeń fabularnych jest nieskomplikowana.
5Zdarzenia rozgrywają się w nieokreślonym miejscu i czasie.
6Schemat kompozycyjny oparty jest na tryumfie dobra nad złem.
7Baśń utrwala zasadnicze elementy ludowego światopoglądu:
- wiarę w nieustającą ingerencję mocy nadprzyrodzonych,
- antropomorficzną wizję przyrody,
- niepisane normy moralne,
- ideały sprawiedliwych zachowań.
2010-02-02T22:03:19+01:00
-wydarzenia fantastyczne
-nadanie zwierzętom,roślinom,rzeczom cech ludzkich
-zdarzenia rozgrywają się w nieokreślonym miejscu i czasie
-dobro zawsze zwycięża nad złem
-każda baśń ma morał