Trzeba zapisać z jak najprostszej postaci xd

1.))12b* b-1 w ułamku 4 + 14* b²-2b w ułamku 21 - b-b² w ułamku 3

Tylko prosze tak very rozpisać , wersją dla blondynki ;P

2.)) Oblicz wartości liczbowe wyrażeń ^^
a.) 3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dla x=2
b.) a(2ab+b)-b(a-2ab+a²) dla a=0,1 and b= -10 xDD


Zadanko z gwiazdką ^^
3.)) Dany trapez o podstawach a i b oraz wysokości h. Zwiększamy każdą z podstaw trapezu o 2, a wysokość zwiększamy 3 razy. O ile większe pole ma nowy trapez ??

A zadanie trzeba very very bardzo rozpisać xD Dam naj kto to zrobi ;PP Pliska piszcie , jak to robicie , bo bede to robiła przey tablicy ! Aaaa ! Już sram w gacie -,-

;**

2

Odpowiedzi

2010-02-02T22:42:16+01:00
A.) 3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dla x=2
3xkwadrat-6x+9-2xkwadrt+10x+2
xkwadrat+4x+11
4+8+11
23Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:59:02+01:00
Zad.2
a)
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dla x = 2 (podstawiamy za x liczbę 2)
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) = 3*(2² - 2*2 + 3) - 2*(2²- 5*2 -1) =
3*(4 - 4 + 3) - 2*(4 - 10 - 1) = 3*3 -2*(-7) = 9 + 14 = 23
b)
a(2ab+b) - b(a-2ab+a²) dla a = 0,1 i b = -10
a(2ab+b) - b(a-2ab+a²) =
0,1*[2*0,1*(-10) + (-10)] -(-10)*[0,1 -2*0,1*(-10) + 0,1²] =
0,1*[-2 - 10] + 10*[0,1 + 2 + 0,01] = 0,1*(-12) + 10*2,11 =
-1,2 + 21,1 = 19,9
Zad.3
Pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h wynosi:
P danego trapezu = ½*(a + b)*h
Wyznaczmy pole nowego trapezu:
podstawa dolna a + 2 (zwiększamy o 2)
podstawa górna b + 2
wysokość 3h (zwiększmy 3 razy)
P nowego trapezu = ½*(a + 2 + b + 2)*3h = ³/₂(a + b + 4)*h
O ile jest większe nowe pole trapezu ?
³/₂(a + b + 4)*h - ½*(a + b)*h =
³/₂ah + ³/₂bh + ³/₂*4h -½ah - ½bh =
ah + bh + 6h = h(a + b + 6)
{ redukcja wyrazów podobnych
³/₂ah - ½ah = 1ah
³/₂bh - ½bh = 1bh
³/₂*4h = 6hOdp. Nowy trapez ma pole większe o h(a + b + 6)
Zad.1
Uwaga
Co jest mianownikiem ułamka, a co licznikiem?
Popraw to zadanie, weź licznik w nawiasy i to samo zrób z mianownikiem.