Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:06:59+01:00
M- masa jednego ciała
4m - masa drugiego ciała
V-prędkość ciała przed zderzeniem]
V=5m/s
V' = ? -> prędkość obu mas po zderzeniu

Pęd przed zderzeniem jest równy pędowi po zderzeniu.

p przed= mV
p po =(m+4m)V'=5mV'

mV=5mV' /:m
V=5V'
V'=V/5
V'=1m/s
1 5 1
2010-02-02T22:36:39+01:00
M1=m
m2=4m
v1=5m/s
m3(po złączeniu kulek)= 5m
z zasady zachowania pędu
m1*v1=m3*v2
m*5=5m*v2 / :5m
1=v2
v2=1 m/s