Odpowiedzi

2010-02-02T22:25:52+01:00
5g KOH dodano do 20% roztworu tego wodorotlenku. Ile gramów 28% roztworu tego wodorotlenku otrzymamy?

Cp1=20%
Cp2 = 28%

20 = ms/mr * 100
28 = ms+5 / mr+5 * 100

0,2 * mr = ms
0,28 = 0,2*mr+5 / mr+5

0,28 mr + 1,4 = 0,2mr + 5

0,08 mr = 3,6

mr = 45kg

mr+5 = 50kg
21 4 21