Odpowiedzi

2010-02-02T22:31:31+01:00
Witaj
Z prawa Coulomba F = k*Q*q/r2 wynika, że F jest odwrotnie proporcjo-
nalna do kwadratu odległości środków tych ładunków. Oznacza to, że jeśli
odl. r zmaleje n razy, to F wzrośnie n kwadrat razy. I odwrotnie - jeśli r
wzrośnie n razy, to F zmaleje n kwadrat razy.
Warto też wiedzieć, że gdy F maleje n razy, to r rośnie pierw.z n razy.
I na odwrót.
U nas r zmalało 3 razy, a więc siła musi wzrosnąć 9 razy.
Rachunkowo byłoby tak:
F1 = kQq/[r1]2 oraz F2 = kQq/[r2]2
Po b. wygodnym podzieleniu równań stronami mamy:

F2/F1 = kQq/[r2]2 * [r1]2/ kQq = [r1]2/[r2]2 = [r1/r2]2
dzielenie przez ułamek zastępujemy mnożeniem
przez odwrotność
U nas r2 = 1/3 r1 czyli r2/r1 = 1/3 czyli r1/r2 = 3
Mamy więc F2/F1 = [r1/r2]2 = 3 do kwadr. = 9 czyli F2 jest 9 razy większa
niż F1.
pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1