Odpowiedzi

2010-02-02T22:11:22+01:00
Istnienie konkurencji jest niekorzystne dla przedsiębiorstwa, ale korzystne dla nabywców.
Przedsiębiorstwo musi udoskonalać jakość oferowanych dóbr/usług i dodatkowo brać pod uwagę cenę, za które oferuje je konkurencja. Prowadzi to do zmniejszenia cen(wyścig o klienta) i zwiększenia jakości wytwarzanych dóbr.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:45:35+01:00
Korzystne jest dla nabywców, natomiast niekorzystne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przy dużej konkurencji muszą modyfikować swoją ofertę tak, aby była lepsza od konkurentów. Powoduje to obniżkę cen i poprawę oferowanych usług, co dla nabywcy jest korzystne.