Wyznacz miejsca zerowe funkcji f(x) =3/x-2 +1
(+1 jest za mianownikiem)
naszkicuj jej wykres i odczytaj z wykresu rozwiązanie nierówności f(x) jest większe bądź równe od 0.

Najbardziej mi zależy na tym odczytaniu nierówności... dzięki!

1

Odpowiedzi

2010-02-02T22:33:50+01:00


Df= R-{2}
f(x)=0 dla x=-1
f(x)>/0 dla x=R-{2}

Funkcja zawsze przyjmuje wartości większe od zera.
Do dziedziny nie należy liczba 2 bo nie można dzielić przez 0.