1/Podaj nazwę wczesnego okresy sztuki Romańskiej.
2.Określ najważniejsze cechy arcitektury romańskiej.Wymień znane ci przykłady budowli powstałych w tym okresie .
3 czym charakteryzują sie żeźby ramańskie. Co to znaczy "Prawo Ram"
4 jakie zabytki architektury romańskiej znajdulą się w Polsce

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T15:55:03+01:00
1. przedromańska, wczewsnochrześcijańska
2.- gruby mur z kamienia łamanego
- coraz częściej stosowano sklepienia kolebkowe, krzyżowe, kopuły na trompach i pendentywach
- stosowano system wiązany, w którym kwadrat pola sklepionego nawy głównej odpowiada dwom kwadratom pól naw bocznych.
- charakteryzuje się prostotą i jasnością kompozycji.
- poszczególne części budynku sprowadzano do kształtu brył geometrycznych: sześcianu, walca, ostrosłupa, kuli, stożka
- układ zewnętrzny ściśle odpowiadał podziałowi wnętrza
- dekoracja elewacji była bardzo skromna,
- otwory okienne były niewielkie. Często łączono je po dwa (biforia), trzy (triforia), a poszczególne otwory oddzielały od siebie kolumienki.
- wchodziło się przez portal, w wielu obiektach prostokątne drzwi ujmowała para kolumienek połączonych łukiem zwanym archiwoltą. Pole między łukiem a poziomym nadprożem wypełniał rzeźbiony tympanon. Czasem dekoracja portalu wychodziła przed lico ściany zewnętrznej, tworząc portal baldachimowy.
- głowice, a czasem trzony kolumienek i archiwolty, pokrywały rzeźby.
- dekoracja malarska i rzeźbiarska była istotnym elementem budowli romańskich. W rzeźbie obok motywów geometrycznych, roślinnych i zwierzęcych zaznaczył się powrót do postaci ludzkie i scen figuralnych..
- budowano kościoły bazylikowe o trzech lub pięciu nawach
- budowano też wiele małych kościołów jednonawowych.
- w wielu kościołach wokół prezbiterium budowano kaplice z obejściem, czyli ambitem
- pod prezbiterium znajdowały się krypty z trumnami osób zasłużonych dla kościoła
- budowano także wiele kościołów halowych, czyli z nawami o równej wysokości
Budowle:Cluny – opactwo benedyktynów, Katedra w Spirze, Kościół Św. Michała w Hildesheim
3. były mało realne, prawo ram - chodziło o to że rzeźba była głównie wypełnieniem części architektury i jeśli znajdowała się np. w trójkątnym tympanonie wszystkie obiekty były dopasowane do jego kształtu
4. np: Kolegiata w Kruszwicy, Kolegiata w Tumie pod Łęczycą, Rotunda w Cieszynie
7 5 7