Odpowiedzi

2010-02-02T22:36:11+01:00
C) 5x+2y=3
-4y+6=10x

x = (3-2y)/5
-4y + 6 = 10(3-2y)/5

-4y + 6 = 2(3-2y)

-2y + 3 = 6 - 4y

jedna para liczb

d) 5(x+y)+3=18
y-x=1

y = x+1
5(x+x+1) + 3 = 18

jedna para liczb

e) 3(2x-y)+6(y+1)=3
2x+y=3

y = 3-2x
3(2x -3+2x) + 6(3-2x+1) = 3

jedna para liczb

f) x+y=5
2x+2(y-4)= -4

x=5-y
2(5-y) + 2(y-4) = -4

jedna para liczb
1 1 1
2010-02-02T22:44:56+01:00
C) 5x+2y=3
-4y+6=10x

2y=3-5x dwustronnie podzielić przez 2
-4y+6=10x

y=1,5-2,5x
-4y+6=10x

y=1,5-2,5x
-4*(1,5-2,5x)+6=10x

y=1,5-2,5x
-6+10x+6=10x

y=1,5-2,5x
10x-10x=6-6

y=1,5-2,5x
0=0 jest to układ rwónań nieoznaczony, który spełnia wiele par liczb

d) 5(x+y)+3=18
y-x=1

5x+5y+3=18
y=x+1

5x+5*(x+1)+3=18
y=x+1

5x+5x+5+3=18
y=x+1

5x+5x=18-5-3
y=x+1

10x=10 dwustronnie podzielić przez 10
y=x+1

x=1
y=x+1

x=1
y=1+1

x=1
y=2 jest to układ równań oznaczony, który spełnia dokładnie 1 para liczb

e) 3(2x-y)+6(yi1)=3
2x+y=3

f) x+y=5
2x+2(y-4)= -4

x+y=5
2x+2y-8=-4

x=5-y
2x+2y-8=-4

x=5-y
2*(5-y)+2y-8=-4

x=5-y
10-2y+2y-8=-4

x=5-y
-2y+2y=-4-10+8

x=5-y
0=-6 jest to układ równań sprzecznych, który nie spełnia żadna para liczb

1 5 1
2010-02-02T22:50:49+01:00
C) 5x+2y=3
-4y+6=10x

x = (3-2y)/5
-4y + 6 = 10(3-2y)/5

-4y + 6 = 2(3-2y)

-2y + 3 = 6 - 4y

jedna para liczb

d) 5(x+y)+3=18
y-x=1

y = x+1
5(x+x+1) + 3 = 18

jedna para liczb

e) 3(2x-y)+6(y+1)=3
2x+y=3

y = 3-2x
3(2x -3+2x) + 6(3-2x+1) = 3

jedna para liczb

f) x+y=5
2x+2(y-4)= -4

x=5-y
2(5-y) + 2(y-4) = -4

jedna para liczb
1 5 1