Krawędź pod. gran. prawidłowego czworokątnego ma dł 4 cm, a krawędź boczna 5. prostopadłościan przecieto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną pod. tak że w przekroju otrzymano trapez którego jedna podstawy jest dwa razy krótsza od drugiej. oblicz pole tego trapezu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T23:15:35+01:00
A=4
h=5

OBL P

patrz zalacznik

trapez jest rownoramienny
d=a√2=4√2
obliczam ramie c /trojkat kolor morski/
c²=h²+a²/4
c=√(25+4)=√29
obliczam wysokosc "w" trapezu
w²=c²-(d/4)²
w²=29-2
w=√27
P=1/2(d+d/2)w
P=1/2(4√2+2√2)*√27
P=3√2*√27=3√54=9√6

ODP P=9√6

pozdrawiam

Hans
2 3 2