Zad.1
Podaj liczbę atomów dowolnego pierwiastka zawartych w: a)2 molach atomu b)2,5 molach atomu c) 5 molach atomu
zad.2 Podaj liczbę cząsteczek zawartych w dowolnej substancji złożonej: a)0,25 mola cząsteczek b)0,33 mola cząsteczek c)0,75 mola cząsteczek
zad.3
Podaj liczbę moli atomów tlenu zawartych w: a)2 molach cząsteczek tlenu b)3 molach cząsteczek wody c)5 molach cząsteczek dwutlenku węgla d)1 molu cząsteczce Fe2(SO4)3
zad.4
Podaj liczbę moli atomów siarki zawartych w 2 molach cząsteczek związków o wzorach: a) H2S b) H2SO4 c)Al2(SO4)3 d)Na2SO3
zad.5
Korzystając z układu okresowego podaj masę molową a)sodu b)węgla c)siarki d)wapnia
zad.6
Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych podaj masę molową substancji o wzorach a)H2 b)O2 c)N2 d)Cl2 e)Br2

1

Odpowiedzi

2010-02-02T23:13:35+01:00
1
a) 2mole- 6,02*10^23*2=12,04*10^23at
b)2,5mola- 2,5*6,02*10^23=15,05*10^23at
c)5moli- 5*6,02*10^23= 30,1*10^23
2
a)0,25mola - 0,25*6,02*10^23= 1,505*10^23
b)0,33mola- 0,33*6,02*10^23= 1,9866*10^23
c)0,75- 6,02*10^23*0,75=4,515*10^23
3
a)w 1 molu O2 mamy 2 mol wiec w 2 molach znajd sie 4 mole O
b)w 1 molu H2O mamy 1 mol at O wiec w 3 musza byc tez 3
c)w 1 masz 2 mole wiec w 5 bedzie ich 10
d) w 1 masz 4*3 czyli 12 moli
4
a) 2 b) 2 c) 6 d)2
5
a) 23g/mol
b) 12g/mol
c)32g/mol
d)40g/mol
6
a) 2g/mol
b)32g/mol
c)28g/mol
d)70g/mol
e)160g/mol
3 5 3