Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T22:52:20+01:00
Pb = 50π
L = R +5

L = ?
R = ?

1. Obliczam promien podstawy R
Pb = πRL
Pb = 50π

πRL = 50π /:π
R*L = 50
R*(R +5) = 50
R² + 5R -50 = 0
Δ = 5² - 4*1*(-50)
Δ = 25 + 200
Δ = 225
√Δ = √225 = 15

R1 = (-5-15):2*1= -20 : 2 = -10 pomijam, bo promien nie moze byc ujemny

R2 =(-5+15):2*1= 10 : 2 = 5

R = 5
2. Obliczam tworzaca L
L = R +5
L = 5 + 5
L = 10

2010-02-02T22:54:20+01:00
Πrl=50π/:π
rl=50

l=r+5
r(r+5)=50
r²+5r-50=0

Δ=b²-4ac=5²+4×50=25+200=225
√Δ=15

r₁=(-b-√Δ):2a=(-5-15):2=-10 odpada bo długośc nie może być ujemna

r₂=(-b+√Δ):2a=10:2=5

r=5
l=r+5=5+5=10