Zad.7
Oblicz masę molową substancji o następujących wzorach: a)NaOH b)CaO c)FeCl2 d)Al2O3 e)H2SO4 f)CaCO3
zad.8
Oblicz masę molową substancji o następujących wzorach: a)Na3PO4 b)Ca(NO3)2 c)Fe2(SO4)3 d)Ca3(PO4)2 e)C5H10O5 f)C12H22O11
zad.9
Oblicz masę: a)1 mola atomów siarki b)4 moli cząsteczek siarkowodoru
zad.10
Podaj która z próbek substancji ma większą masę: a)5 moli cząsteczek wody czy 5 moli atomów ołowiu b)2 mole cząsteczek azotu czy 2 mole cząsteczek amoniaku
zad.11
Oblicz ile moli cząsteczek SO3 znajduje się w: a)16g SO3 b)1kg SO3

1

Odpowiedzi

2010-02-03T00:04:08+01:00
7.
MNaOH = 23+16+1 = 40 g/mol
MCaO = 40 + 16 = 56 g/mol
MFeCl2 = 2×35,5 + 56 = 127 g/mol
MAl2O3 = 2×27 + 3×16 = 102 g/mol
MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 g/mol
MCaCO3 = 40 + 12 + 3×16 = 100 g/mol

8.
a)Na3PO4 = 164 g/mol
b)Ca(NO3)2 = 164 g/mol
c)Fe2(SO4)3 = 56 × 2 + 32× 3 +12 ×16 =400 g/mol
d)Ca3(PO4)2 = 372 g/mol
e)C5H10O5 = 150 g/mol
f)C12H22O11 = 342 g/mol

9
Oblicz masę: a)1 mola atomów siarki b)4 moli cząsteczek siarkowodoru
a) 32 g/mol
b) 4×32 + 8×1 = 136 g

zad.10
a)5 moli cząsteczek wody czy 5 moli atomów ołowiu
5 moli cząstek H2O = 18×5= 90 g
5 moli atomów ołowiu = 5×207 = 1035 g
b)2 mole cząsteczek azotu czy 2 mole cząsteczek amoniaku
2 mole cząsteczek azotu = 28×2 = 56 g
2 mole cząsteczek amoniaku = 2×17 =34 g
zad.11
Oblicz ile moli cząsteczek SO3 znajduje się w:
a)16g SO3
MSO3 = 32 + 3×16 = 80 g
czyli w 80 gramach SO3 znajduje się 1 mol
a w 16 gramach------------>x
x = (16×1)÷80 = 0,2 mola
b)1kg SO3
w 80 gramach ---> 1 mol
w 1000 gram --->y
y = 1000÷80 = 12,5 mola
33 1 33