Proszę o pomoc w tym zadaniu , jak da radę jak najszybciej . dzięki :)
Zad . Przetłumacz na język angielski w czasie Present Perfect

1 Dzieci nie skończyły jeszcze śniadania
2 Widziałem ostatni bardzo ciekawą sztukę
3 Nigdy nie słyszałem tej piosenki
4 Nie odebrałem jeszcze rzeczy z pralni
5 Nauczyciel właśnie otworzył okno
6 Czy już wypiłeś kawę ?
7 Nigdy wcześniej tu nie byłem

Bardzo proszę o pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2010-02-02T23:20:12+01:00
1 Dzieci nie skończyły jeszcze śniadania
Children haven't finished their breakfast yet.
2 Widziałem ostatni bardzo ciekawą sztukę
I've recently seen a very interesting play.
3 Nigdy nie słyszałem tej piosenki
I've never heard this song.
4 Nie odebrałem jeszcze rzeczy z pralni
I haven't picked my clothes form dry cleaner's yet.
5 Nauczyciel właśnie otworzył okno
The teacher has just opened the window.
6 Czy już wypiłeś kawę ?
Have you drunk your coffee yet?
7 Nigdy wcześniej tu nie byłem
I've never been here before.
2 5 2
2010-02-02T23:20:37+01:00
1 Dzieci nie skończyły jeszcze śniadania
The children haven't finished the breakfast yet.
2 Widziałem ostatni bardzo ciekawą sztukę
I have seen an interesting performance lately.
3 Nigdy nie słyszałem tej piosenki
I have never heard this song.
4 Nie odebrałem jeszcze rzeczy z pralni
I haven't got back the clothes from the laundry yet.
5 Nauczyciel właśnie otworzył okno
The teacher has just opened the window.
6 Czy już wypiłeś kawę ?
Have you drunk coffee?
7 Nigdy wcześniej tu nie byłem
I have never been here before.
1 5 1