Żarówka oświetleniowa zwana "setką" podłączona do sieci energetycznej
(U=230V) ma moc P=100 W.

a) Oblicz opór elektryczny żarówki i natężenie płynącego przez nią prądu.
b) Oblicz opór, jaki powinna mieć żarówka dostosowana do napięcia U= 12V, aby jej moc była równa P= 100 W.
c) Wyjaśnij, co by się stało, gdyby żarówkę, o której mowa w punkcie b) podłączyć do źródła o napięciu 230 V

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T01:17:11+01:00
Dane :

U=230V
P= 100W

Szukane :

R=?
I=?

Wzory:

I=P/U
R=U/I

Obliczenia:

I=P/U
I=100W/230V
I≈ 0,43 A

R=U/I
R=230V/0,43A
R≈534Ω


B)
U=12V
P=100W

I=P/U

I=100/12
I≈8.33 A

R=U/I
R=12/8,33
R≈1,44Ω

C) Żarówka przystosowana do napięcia 12V, posiada mniejszy opór. W momencie podłączenia jej, pod sieć z 230V, momentalnie bardzo mocno by zaświeciła, po czym przepaliła by się. Związane jest to właśnie ze zbyt niskim oporem.