Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T10:26:05+01:00
Enzymy biorące udział w biosyntezie kwasów są połączone w 1 cząsteczkę białkową o nazwie syntaza kwasów tłuszczowych, natomiast enzymy rozkładające występują każdy osobno (nie są zasocjowane).
Produktami rozkładu kwasów są cząsteczki acetylo-CoA czyli cząsteczki dwuwęglowe, podczas gdy przy biosyntezie donorem jednostek dwuwęglowych jest związek trójwęglowy – malonylo-ACP
5) W procesie syntezy kwasów tłuszczowych zużywane są cząsteczki NADH + H+, podczas gdy w czasie rozkładu powstają NADH i FADH2.
W procesie syntezy kwasów tłuszczowych bierze udział 7 enzymów połączonych w kompleks enzymatyczny „syntaza kwasów tłuszczowych”:
1) karboksylaza acetylo-CoA
2) transacylaza acetylowa
3) transacylaza malonylowa
Te 3 enzymy mają za zadanie przygotowania dwóch substratów wyjściowych czyli: acetylo-ACP i malonylo-ACP rozpoczynających proces wydłużania łańcucha acylowego. Z kolei elongacja przebiega przy udziale 4 enzymów:
4) enzymu kondensującego – acylomalonylo-ACP
5) reduktazy β-ketoacylo-ACP
6) dehydratazy 3-hydroksyacylo-ACP
7) reduktazy enoilo-ACP
Proces elongacji ma charakter cykliczny gdzie w każdym obrocie bierze udział acylo-ACP zawsze o 2 węgle dłuższym łańcuchu oraz malonylo-ACP. Proces ten trwa do chwili, gdy produktem końcowym jest 16-sto węglowy kwas połączony z ACP. Proces ten kończy deacylaza, która usuwa ACP i uwalnia kwas palmitynowy.