Odpowiedzi

2010-02-03T08:08:05+01:00
Pompeje zostały założone w VII w p.n.e. przez Osków. Były jednym z najatrakcyjniejszych miast Starożytnego Rzymu. W dniu 24 sierpnia 79 r. n.e. nastąpił wybuch wulkanu Wezuwiusz, powodując ogrom zniszczeń w pięknym mieście. Popiół wulkaniczny opadając na miasto miał też swoją rolę w strasznej tragedii jaka dotknęła miasto; a mianowicie zakonserwował budowle - co daje nam wgląd jak funkcjonowały Pompeje i jak były zbudowane. Miasto otoczone było murem, posiadało system kanalizacyjny, który prowadził wzdłuż ulic.Budynki wyposażone były w odpływy zbierające deszczówkę.Przy ulicach znajdowały sie domy z atrium , podczas wykopalisk dowiadujemy się o licznych sklepikach teatrach, kuriach i świątyniach.
Budowle- Bazylika,Świątynia Apollina, Teatr Wielki, Termy Rynkowe, Amfiteatr.
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T11:14:17+01:00
Pompeje 24 sierpnia 79 roku n.e. zniszczył wybuch wulkanu Wezuwiusz. Popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje, doskonale zakonserwował budowle i przedmioty, co pozwoliło poznać nam dość dokładnie wygląd rzymskiego miasta średniej wielkości i życie jego mieszkańców.

Typowe budowle:
-Forum w Pompejach
-Macellum – wejście do sklepów od strony Forum
-Bazylika
-Świątynia Apollina
-Nimfeum
-Akwedukty
-Drogi
-Comitium – niewielki budynek, w którym przeprowadzano wybory
-Budynek Eumachii – budowla ufundowana przez kapłankę Eumachię
-Świątynia Wespazjana
-Świątynia Larów – zbudowana została po trzęsieniu ziemi.
-Termy
-Teatr Wielki – zbudowano w III w. p.n.e. wykorzystując naturalne zagłębienie terenu. Widownia mieszcząca 5000 widzów podzielona była na pięć sektorów.
-Amfiteatr – zbudowany został z 80 p.n.e., mógł pomieścić 20000 widzów.
-Domy mieszkalne


Proszę bardzooo:)
Liczę na naj.:)
17 4 17