Dwie siły o wartościach 5 N i 7 N działają na ciało wzdłuŜ jednej poziomej prostej,
większa siła działa w lewo. Określ cechy siły wypadkowej. RozwaŜ moŜliwe
przypadki. Przedstaw graficznie opisaną w zadaniu sytuację. Niech 1 cm odpowiada
na rysunku 2 N.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T07:34:36+01:00
Siła wypadkowa jest to siła ,która zastępuje działanie kilku sił,w naszym wypadku:Fw=F1-F2=7[N]-5[N]=2[N],ma ona punkt przyłożenia,kierunek i zwrot większej siły,wartość jej wynosi Fw=2[N],zaznacz ją graficznie:obierz wersor( wektor
jednostkowy),np.1[cm],zaznacz punkt przyłożenia,odmierz 2[cm] i zaznacz zwrot w prawo,opisz to na górze Fw=2[N].
2 5 2