Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T08:48:33+01:00
Residents of my village are trying to have high standards of cleanliness. For you what are becoming involved in it are sorting pieces of rubbish. They often organise groups of several people and they are cleaning surroundings. Other then again are trying to use as fewest cars so that air is clean. And once in a few months money is being collected from which purchased new trees are staying.

Mieszkańcy mojej wsi starają się dbać o czystość. Ci co się w to angażują segregują śmieci. Często organizują kilkuosobowe grupy i sprzątają okolicę. Inni znów starają się używać jak najmniej aut, by powietrze było czyste. A raz na kilka miesięcy zbierane są pieniądze z których zakupione zostają nowe drzewka.
1 1 1