Odpowiedzi

2010-02-03T10:07:34+01:00
F(x)=a do potegi x
2=a do potegi minus jedna druga
2=(1/a)do potegi 1/2
2=1/pierwiastek z a
2*pierwiastek z a=1
pierwiastek z a=1/2
a=1/4

f(x)=16
16=(1/4)do potegi x
x=-2

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T10:14:29+01:00
Podstawiamy współrzędne punktu A do danego wzoru funkcji

f(-½)=a⁻½=2 a do⁻½=2 liczbę 2 zamieniamy na liczbę o potędze ⁻½
2= 4 do½= ¼ do ⁻½ (dwa jest równe 4 do jednej-drugiej ,a to jest równe
jednej-czwartej do minus jednej-drugiej)
czyli a do ⁻½=¼ do ⁻½ z tego wynika ze a =¼
spr.¼ do ⁻½=4 do ½=√4=2
teraz liczymy dla jakiego x y=16

¼ do potęgi x=16 liczbę 16 zamieniamy na potęgę liczby ¼
16=4²=¼ do -2 czyli ¼ do x=¼ do -2 z tego wynika,ze x=-2
spr. ¼ do-2=4 ²=16
dla x=2 funkcja ta przyjmuje wartośc 16