ZADANIE 1 Szkoła zakupiła n telewizorów i o 4 magnetowidy więcej. Każdy telewizor kosztował 2000zł, a magnetowid o 600zł mniej. Jaka była łączna wartość zakupionego sprzętu?
ZADANIE 2 Kasia kupiła n zeszytów w linię po x zł i o 5 mniej zeszytów w kratkę, droższych o 20% od zeszytów w linię. Ile zapłaciła za zakupy?
ZADANIE 3 W szkole uczy się a dziewczynek i o 10 chłopców mniej. Jaką kwotę należy zapłacić ubezpieczając wszystkich uczniów, jeżeli składka za jedną osobę wynosi 30zł?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-03T09:49:28+01:00
ZADANIE 1
n - ilość telewizorów
n + 4 - ilości magnetowidów
2000 zł - cena telewizora
2000 - 600 = 1400 zł - cena magnetowidu
łączna wartość zakupionego sprzętu = 2000n + 1400(n + 4) = 2000n + 1400n + 5600 = (3400 n + 5600) zł

ZADANIE 2
n - ilość zeszytów w linię
x zł - cena zeszytu w linię
n - 5 - ilość zeszytów w kratkę
x + 20%*x = x + 0,2x = 1,2x zł - cena zeszytu w kratkę
koszt zakupu = nx + (n - 5)*1,2x = nx + 1,2nx - 6x = (2,2nx - 6x) zł

ZADANIE 3
a - ilość dziewczynek
a - 10 - ilość chłopców
30 zł - składka ubezpieczenia za jednego ucznia
ogólna kwota ubezpieczenia uczniów = 30(a + a - 10) = 30(2a - 10) = (60a - 300) zł
2010-02-03T09:51:06+01:00
Zad.1
n*2000+(n+4)*(2000-600)=2000n+1400n+5600=3400n+5600[zł]

zad.2
20%=0,2
n*x+(n-5)*1,2x=nx+1,2nx-6x=2,2nx-6x[zł]

zad.3
a*30+(a-10)*30=30a+30a-900=60a-300[zł]
2010-02-03T10:15:04+01:00
Zad.1
n*2000+(n+4)*(2000-600)=
=2000n+1400n+5600=
=3400n+5600[zł]

zad.2
20%=0,2
n*x+(n-5)*1,2x=
=nx+1,2nx-6x=
=2,2nx-6x[zł]

zad.3
a*30+(a-10)*30=
=30a+30a-900=
=60a-300[zł]