Czy dziennikarz powinien i może pisać wszystko?


Proszę coś innego niż napisała kingulcia93. PRAWA AUTORSKIE :)
Dziennikarstwo to zawód
który wymaga szczerości, obiektywizmu. Każdy dziennikarz powinien pisać prawdę - choćby najgorszą. Fakty jakie przedstawia muszą być prawdziwe ponieważ są czytane przez wielu ludzi. Jednak nie zawsze wszystko powinno być pisane. Np. niektóre informacje dotyczące gospodarki w kraju, nie powinny móc wypływać poza obręb zainteresowanych tą sprawą firm
, ludzi.Dlaczego? Bo inni posiadają takie informacje mogą podjąć działania szkodliwe dla sprawy lub też uniemożliwiające dostęp polskich przedsiębiorców
. Zatem dziennikarz piwnien pisać wszystko ale w granicach rozsądku. Treści które mogą zaszkodzić innym, komplikować jakąś sytuację powinny być wstrzymane do czasu jej wyklarowania.

1

Odpowiedzi

2009-10-06T20:55:12+02:00
Dziennikarz z jednej strony powinien opisywać fakty w sposób szczery gdyż tylko to uczyni go dziennikarzem wiarygodnym więc co za tym idzie dobrym. Z drugiej jednak strony sa na swiece sytuacje o których osoby postronne takie jak szeroko zakrojona ilość osób czytających gazetę wiedzieć nie powinna. Są to sytuacje które mogą zranić daną osobę poprzez choćby naruszenie jej godności osobistej czy moralnego prawa do prywatności. Z drugiej strony dziennikaż nie pokazujący całej prawdy nie pozwala w sposub jasny opini publicznej wyrobić sobie zdania na opisywany przez niego temat gdyż każda sprawa ma dwa odbicia. dlatego uwarzam ze dziennikaz powinien jak naj lepiej i oczywiscie szczeże opisywać fakty robiąc to jednak tak by nie zranic czyjejś godności.
1 5 1