1.Oblicz pH kwasu azotowego III o stężeniu 0,1mol/dm3 którego stała dysocjacji pK=3,7

2.ile ml 36% kwasu chlorowodorowego o gęstości 1,18g/cm3 potrzeba do sporządzenia 380cm3 tego kwasu o stężeniu 1,5M

3.ile gramów węglanu sodu rozpuszczono w 250ml wody, jeżeli na z miareczkowanie 25cm3 roztworu za pomocą kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,057mol/dm3 zużyto 66,32ml titrantu
_________________

1

Odpowiedzi

2010-02-03T12:43:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj

zad.1 pKa=3,7 c=0,1M
szukane: pH
pKa = -log K = 3,7 czyli logK = -3,7 czyli K = 2*10^-4
ponieważ c/K > 400 można zastosować uproszczony wzór Ostwalda
[H+] = pierw.K*c = (K*c)^1/2, które po zlogarytmowaniu obu stron daje
log[H+] = (1/2)logK + (1/2)logc , które po pomnożeniu przez -1 daje
-log[H+] = -(1/2)logK - (1/2)logc
pH = 0,5pK - 0,5logc = 0,5*3,7 - 0,5log0,1 = 1,85 -0,5*(-1)
pH = 2,35
zad.2 dane: cp = 36% d = 1,18g/cm3 V = 380cm3 cm2 = 1,5M
szukane: V1
W potrzebnym roztworze ma być n moli HCl w ilości
n = cm2*V = 1,5M*0,38dm3 = 0,57 mola HCl i tę ilość ma dostarczyć
roztwór pierwotny. Należy więc przeliczyć cp na cm1 wg wzoru:
cm1 = cp*d/[M*100%] = 36%*1180g/dm3/[36,5g/mol*100%] = 11,64 M

Zatem 1000cm336%HCl zawiera 11,64 mola HCl
x --------------------------- 0,57
-------------------------------------------------------------
x = 49 cm3 , co oznacza, że należy dolać 380cm3-49cm3 =
331cm3 wody
zad.3 dane: roztwór Na2CO3 = x g Na2CO3 + V1 ml wody V1" = 25 ml
roztwór HCl cm = 0,057M V2 = 66,32 ml
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2
W obj.V2 HCl o stęż. cm jest moli HCl n = cm*V2 = 0,057*0,06632=
0,00378 mola HCl. Z równania reakcji wynika, że zmiareczkowana ilość moli
Na2CO3 musi być 2 razy mniejsza czyli 0,00189 mola Na2CO3.
Zatem 0,00189mola Na2CO3 jest w 25 ml roztw.Na2CO3
x-----------------------------250 ml
----------------------------------------------
x = 0,0189 mola Na2CO3 = 0,0189mola*106g/mol = 2g Na2CO3

pozdrawiam
czarnadziura