Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T09:50:52+01:00
. Serce ma kształt stożka o podstawie zwróconej do góry w prawo i ku tyłowi, o koniuszku należącym do komory lewej, skierowanym do przodu w lewo i ku dołowi, uderzającym w czasie skurczu o przednią ścianę klatki piersiowej. Serce składa się z następujących warstw: od wewnątrz jest wysłane wsierdziem, dalej znajduje się warstwa mięśnia sercowego oraz tkanka pokryta błoną surowiczą - nasierdziem.
Pracę serca
Praca serca stanowi cykl następujących po sobie skurczów i rozkurczów przedsionków i komór. W czasie skurczu przedsionków krew z nich przechodzi przez zastawki przedsionkowo-komorowe do pozostających w tym czasie w rozkurczu komór, wypełniając je. Po napełnieniu się komór następuje rozkurcz przedsionków i skurcz komór, na początku którego zostają zamknięte zastawki przedsionkowo-komorowe. W czasie tego zamknięcia powstaje ton skurczowy.

W skurczu komór wyróżnia się dwie fazy: skurcz izometryczny, podczas którego wszystkie zastawki są zamknięte, a dochodzi jedynie do zwiększenia ciśnienia krwi w komorach, oraz skurcz izotoniczny, w czasie którego ciśnienie krwi w komorach zwiększone ponad wartość ciśnienia w tętnicach powoduje otwarcie zastawek półksiężycowatych aorty i tętnicy płucnej. Krew zostaje wtedy wyrzucona do głównych pni tętniczych.

Po wyrzuceniu krwi z komór na obwód, następuje rozkurcz komór - zamykają się zastawki półksiężycowate tętnic i powstaje ton rozkurczowy. Przedsionki i komory są w rozkurczu, a mięsień serca jest niepobudliwy (to okres refrakcji mięśnia sercowego). Po przejściu tego okresu cykl powtarza się od początku. Cykl serca trwa ok. 0,8 s.
2010-02-03T09:52:27+01:00
Działanie:
Serce musi działać przez cały czas. Musi ono pulsować regularnie, zmniejszać się i zwiększać, ponieważ pełni rolę pompy układu krwionośnego.Podczas rozkurczu serce napełnia się krwią dostarczoną z żył, podczas skurczu natomiast tłoczy krew w przeciwną stronę, do tętnic. Dzięki ciągłej pracy serca możliwe jest szybkie transportowanie substancji, zarówno jeżeli chodzi o potrzebne składniki odżywcze czy tlen, a także produkty uboczne pozostałe po przemianie materii.
położnie:
Lewy przedsionek położony jest w tylnej części serca, a po lewej stronie u góry, biorąc pod uwagę opisowe położenie serca. Od przedsionka prawego oddziela go przegroda międzyprzedsionkowa , od leżącej pod nim lewej komory natomiast pierścień włóknisty.
2010-02-03T09:58:02+01:00
Serce leży za mostkiem i obejmuje obszar od drugiego żebra do piątej przestrzeni miedzyzebrowej. Mniej wiecej dwie trzecie serca lezy na lewo od linii pośrodkowej klatki piersiowej, a pozostała jedna trzecia na prawo od niej.
Koniuszek serca zwykle leży za piątą przestrznia międzyżebrową w odległości odpowiadającej szerokości dłoni od linii pośrodkowej ciała.
Serce musi pulsować regularnie, zmniejszać się i zwiększać, ponieważ pełni rolę pompy układu krwionośnego.

Żródło : Atlas anatomii