- okreś zakres tej ochrony;

-wskaż, jakie wyjątki przewidują wyżej wymienione przepisy;

-oceń zakres prawnej ochrony życia człowieka zawarty w artykule 38 Konstytucji (czy wyklucza on przywrócenie kary śmierci?);

- przedstaw w krótkiej wypowiedzi swoją opinię na temat kary śmierci - wzmocnij
ja argumentami;

- przedstaw argumenty za i przeciw na temat tezy: ,,Międzynarodowy system ochrony praw człowieka jest nieskuteczny''

*,,Każda osoma ma prawo do życia,wolności i bezpieczeństwa
osobistego,, - Powszechna deklaracja praw człowieka - art.3

*,,1.Każda osoba ludzka ma przyrodzone prawo do życia.Prawo to będzie chronionę ustawą.Nikt nie może byc arbitalnie pozbawiony życia.
2.W krajach,które nie zniosły kary śmierci,wyrok orzekający karę śmierci może być wydany jedynie za najpoważniejsze przestępstwa (...)''.
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych - art.6

*,,1.Prawo kazdej osoby do życia jest chronione ustawą.Nikt nie bęzie umyślnie pozbawiony życia,z wyjątkiem przypadków wykonania sądowego wyroku skazującego za przestępstwa,za które ustawa przewiduje taką karę.
2.Pozbawienie zycia nie będzie uznane za sprzeczne z niniejszym artykułem, jezeli wynika ono z uzycia siły,które jest absolutnie konieczne:

a)w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną pomocą
b)w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemozliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem,
c)w dzialaniu podjętym z zgodnie prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania'' - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnosci - art.2

*,,Wobec zadnej osoby znajdującej się w ramach jurysdykcji krajowej Państw-Stron niniejszego Protokołu fakultatywnego nie wykona się kary śmierci''.

*,,Kara śmierci będzie zniesiona.Nikt nie moze byc skazany na taką karę,ani nie moze nastąpic jej wykonanie''

*,,Rzeczpospolita Polska zapewnia kazdemu człowiekowi prawną ochrone zycia''.
Konstytucja Rp - art.38

Czy ktos by umiał to zrobic,ktos by pomóc.proszę?!

3

Odpowiedzi

2009-10-08T13:45:53+02:00
-każda osoba ma prawo do życia, czyli nikt nie moż jej zabić niezależnie jaki jest tego powód, czyli kobieta nie może poddać się aborcji bo wtedy łamie te prawo
wolność- bez twojej zgody nikt nie może ciebie uwięzić, masz prawo wyznawać taką religię, jaką chcesz
- kara śmierci może być dokonana tylko w krajach, gdzie nie została ona zniesiona i tylko za poważniejsze przestępstwa
2009-10-08T14:23:32+02:00
Każda osoba ma prawo do życia,nikt nie moze jej zabić niezależnie jaki jest tego powód, czyli kobieta nie może poddać się aborcji bo wtedy łamie te prawo
wolność- bez twojej zgody nikt nie może ciebie uwięzić, masz prawo wyznawać taką religię, jaką chcesz
kara śmierci może być dokonana tylko w krajach, gdzie nie została ona zniesiona i tylko za poważniejsze przestępstwa
2009-10-08T15:12:03+02:00
1.każda osoba ma prawo do życia, czyli nikt nie moż jej zabić niezależnie jaki jest tego powód, czyli kobieta nie może poddać się aborcji bo wtedy łamie te prawo
wolność- bez twojej zgody nikt nie może ciebie uwięzić, masz prawo wyznawać taką religię, jaką chcesz
2. kara śmierci może być dokonana tylko w krajach, gdzie nie została ona zniesiona między innymi sa to: Chiny, Stany zjednoczone, Iran, Irak, Egipcie i nie tylko za powazne przestepstwa, w komunistycznych krajach poniesc kare smierci moze obywatel ktory popelnil mniejsze przestepstwo