Wymień rodzaje mutacji i napisz jak powstają
-
-

wymien 4 czynniki mutogennenapisz dwa argumenty uzasadniające celowośc wykonywania badan plenatarnych
-
-

zapisz zdania fałszywe w poprawnej formie (przeksztaucic je zeby byla prawda)

1. mutacje genowe maja wiekszy wplyw na funkcjonowania komorek diploidalnych niz haploidalnych
2.mutacje zachodzaca w komorkach ciała sa przekazywane w pokolenia na pokolenia

i to zorbic na podstawie ksiazki puls zycia 3

1

Odpowiedzi

2010-02-03T11:02:07+01:00
Rodzaje mutacji:"
• Substytucja- kiedy jedna zasada azotowa w DNA zostaje zastąpiona inną.
Spójrzmy na następujący przykład: AGTT → AATT
Jest to mutacja, w której zasada G została zastąpiona zasadą A.
• Dimeryzacja - kiedy dwie sąsiednie zasady azotowe w DNA utworzą dimer.
W DNA zasady C i T mają tendencję do tworzenia dodatkowych wiązań między sobą pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Powstają wtedy dimery typu: TT lub CT
Czynniki mutogenne:
-promieniowanie jonizujące,rentgenowskie, gamma tylko tyle znalazlam :D
5 2 5