Odpowiedzi

2010-02-03T11:14:05+01:00
Do 50-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3 g/cm3 i objętości 1 litra dodano 500 cm3 wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

HNO3
Cp1=50%
d=1,3 g/cm3
V=1dm3 = 1000cm3

+

H2O
V=500 cm3

=

Cp2
_______________________________________
HNO3:
Cp= ms/mr * 100% ; mr = d*V
50 = ms / dV * 100%
50 = ms/ (1,3*1000) *100%
50 = ms/ 13
ms = 650 g

H2O:
d= 1 g/ cm3

m = 1* 500 = 500g

Cp2:

Cp2 = 650/(mr+500) * 100

Cp2 = 650/1800 * 100

Cp2 = 36,1%
13 4 13
2010-02-03T11:28:57+01:00

Witaj
dane: c1=50%,  d=1,3g/cm3,  V1=1dm3,  V2=500cm3
szukane: c2

masa roztw.pierwotnego m1 = d*V1 = 1,3g/cm3*1000cm3 = 1300g = 1,3kg
masa dodanej wody m2 = 1g/cm3*500cm3 = 500g
masa HNO3 w roztworze ms = m1*c1/100% = 1300g*50%/100% = 650g

c2 = ms*100%/[m1+m2] = 650g*100%/1800g = 36,1%

c2 = 36,1%

pozdrawiam
czarnadziura

44 3 44
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T11:45:32+01:00
Cp1=50%
ρ=1.3g/cm³
v=1l=1 dm³=1000 cm³
V H2O=500 cm³
ρ H2O= 1 g/cm³

*Obliczam masę roztworu:
mr= ρ*V
mr=1.3*1000=1300g

*Obliczam masę substancji:
100g roztworu- 50g substancji
1300g roztworu -x
x=650g substancji

*Obliczam masę wody
m= ρ*V
m= 1*500=500 g

*Obliczam masę roztworu po dolaniu
mr= 1300+500=1800g

*Obliczam cp
cp=ms*100%/mr
cp=650*100/1800
cp=36%
42 4 42